ثبت نام آفلاین

درباره انجمن پزشکی قانونی ایران

انجمن پزشکان قانونی ایران (Iranian society of forensic physician) يك تشكل علمي و صنفي با هدف تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت سطح سلامت آحاد جامعه در حيطه مرتبط با اين علم تشكيل گرديده و براي رسيدن به اين هدف، افزايش سطح اطلاعات و آگاهي‌ها، تغيير در نگرش و ارتقاء مهارتهاي علمي همكاران محترم متخصص پزشکی قانونی و سایر رشته های پزشکی مطابق با آخرين دستاوردهاي علمي را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار داده است.

محورهای وبینار پزشکی قانونی ایران

  • آشنایی با تعریف و نقش سازمانی مسئول فنی در مراکز درمانی حیطه اختیارات و وظایف مسئول فنی
  • مراکز درمانی و نحوه انتصاب مسئول فنی
  • سیر رسیدگی به شکایات از شخصیت حقوقی
  • نمونه هایی از موارد قصور منجر به محکومیت مسئول فنی مراکز درمانی
  • مسئول فنی، بیمه مسئولیت حرفه ای و ظرایف قانونی آن

اخبار و مقالات

نقشه

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، میدان هفت تیر، کوچه صارم، پلاک 64

تلفن:88327950

دورنگار:88328139

ایمیل:info@isfmt.ir ​

کدپستی :15759

درباره ما

انجمن پزشکان قانونی ایران (Iranian society of forensic physician) يك تشكل علمي و صنفي با هدف تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت سطح سلامت آحاد جامعه در حيطه مرتبط با اين علم تشكيل گرديده و براي رسيدن به اين هدف، افزايش سطح اطلاعات و آگاهي‌ها، تغيير در نگرش و ارتقاء مهارتهاي علمي همكاران محترم متخصص پزشکی قانونی و سایر رشته های پزشکی مطابق با آخرين دستاوردهاي علمي را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار داده است.