بیوگرافی

انجمن بیهوشی قلب ایران

انجمن بيهوشي به همت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر رسول فراست کیش و برخی دیگر از استادان گرانقدرپايه گذاري شده شروع به آموزش در این زمینه نمود. به دنبال آن در سال 1384 اولین دوره انجمن بیهوشی قلب به عنوان انجمن مستقل آغاز به کار نموده و آقای دکتر فراست کیش اولین رئیس این انجمن نوپا شدند.
انجمن بیهوشی قلب ایران بر پایه نیروی انسانی فرهیخته و کارآزموده و نیز با گسترش ارتباط با مراکز داخل و خارج کشور مرتبط ، امیدوار است بتواند نقش کلیدی و راهبردی در سیتم بهداشت و درمان کشور داشته و خدمات ویژه ای به هموطنان ارایه کند. شایان ذکر است که این انجمن در حال حاضر بیش از 150 عضو فلوشیپ و در مجموع حدود 220 عضو دارد که در تمامی نقاط کشور مشغول به ارایه خدمت می باشند.