آموزش نحوه ثبت نام ثبت نام ورود

همکاران گرامی به زودی لینک های پرداخت جهت ثبت نام در کنگره فعال خواهند شد 

ثبت‌نام در کنگره

لینک ثبت‌نام

توضیحات

گروه

ویژه اعضای انجمن بیهوشی قلب ، رزیدنت های بیهوشی و فلوشیپ های بیهوشی قلب

 مبلغ :200 هزار تومان (  30% تخفیف تا پایان بهمن )

ویژه پزشکان بیهوشی

 مبلغ :200 هزار تومان (  30% تخفیف تا پایان بهمن )

ویژه سایر پزشکان

 مبلغ :150 هزار تومان (  30% تخفیف تا پایان بهمن )

ویژه پرستاران ، پروفیوژنیت ها و پرستاران بیهوشی

ویژه داروسازان