معرفی انجمن علمی پزشکان قانونی ایران

معرفی انجمن:

انجمن علمی پزشکان قانونی ایران به عنوان یک سازمان غیر دولتی در تاریخ 29 بهمن ماه 1379 تحت شماره 17639 در اداره کل ثبت شرکتها، به ثبت رسید و شروع به فعالیت نمود.

انجمن علمی پزشکان قانونی ایران با توجه به نقش انکارناپذیر پژوهش در توسعه همه جانبه و لزوم رفع مشکلات نظام پزشکی و ارتقاء موقعیت علمی و به لحاظ نیاز کشور به تولید علم و رفع مشکلات و ارتقاء علم پزشکی قانونی, مصمم است در راستای سیاست های پژوهشی کشور بستری مناسب برای بروز و ظهور خلاقیت ها و کشفیات و ارتقاء سطح فعالیتهای کیفی و کمی و فعالیت های پژوهشی فراهم نماید و در نهایت با بکارگیری نتایج تحقیقات برای ایجاد تغییر مناسب استفاده عینی و مؤثر از نتایج بدست آمده را فراهم سازد.

با توجه به گذشت بیش از 15 سال است از فعالیت انجمن، کارنامه ی درخشانی را از خود برجای گذاشته و خدمات ارزنده ای در زمینه ی ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش و تعالی دستاوردهای آموزش پزشکی قانونی کشور ارائه نموده است که بدون تردید حاصل تلاش و زحمات اعضای هیات مدیره و کلیه اعضای انجمن و علاقه مندان آموزش پزشکی قانونی کشور بوده است. اکنون که اعضای خانواده ی آموزش پزشکی قانونی روز به روز بیشتر شده، انجمن علمی پزشکان قانونی ایران در صدد است تا از طریق پشتیبانی، هدایت، حمایت، مدیریت و مشاوره فعالیت های علمی، آموزشی، پژوهشی و خدماتی و تبیین، تولید و ارائه ی برنامه های آموزشی به صورت دوره ها، کارگاه ها، سمینارها و گردهمایی های علمی با بهره گیری از فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی امکان برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات علمی را به صورت حضوری و غیر حضوری فراهم نماید. همچنین در راستای تشویق و ترغیب مشارکت کلیه اعضای هیات علمی، دانشجویان و مدیران در تولید علم، طراحی، تدوین و مجرای پروژه های پژوهشی، برنامه های آموزشی و خدمات فنی و مشاوره ای با شناسایی نیاز ها و زمینه های علاقه مندی و آمادگی جهت همکاری اعضاء و علاقه مندان آموزش پزشکی قانونی کشور، امکان عضویت آنان را فراهم نماید تا با یاری و مشارکت جمعی در راه توسعه و پیشبرد اهداف آموزش پزشکی قانونی کشور گام برداریم.